Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Σεμινάριο για τις 4 Νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για τις 4 δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με την Epsilonnet Training.

Εισηγητής ήταν ο κ. Τάσος Ιωαννίδης από την Motive Συμβουλευτική. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε Επιχειρηματίες, Λογιστές, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Ανέργους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δυνητικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Τουριστικές Επιχειρήσεις

Σκοπός Σεμιναρίου
 • Ενημέρωση  σχετικά με τα Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

-Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

-Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

-Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 • Εκπαίδευση στην σύνταξη αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων (Συμβουλευτική Υποστήριξη, Υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων).

Το σεμινάριο περιελάμβανε τις εξής ενότητες:

 1. Εισαγωγή
 • Τι είναι το ΕΣΠΑ, Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Άξονες Στρατηγικοί Τομείς και Δράσεις, Θεματικοί Στόχοι
 • Τομεακά, Περιφερειακά και άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα
 1. Επιλογή Προγραμμάτων
 • Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων
 • Σύνδεση Business Plan με επιλογή Προγραμμάτων
 1. Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Αναφορά και Ανάλυση
 1. Παρουσίαση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Ανάλυση Προκηρύξεων 4 νέων δράσεων
 • Επιλεξιμότητα
 • Κριτήρια Αξιολόγησης
 1. Κατάρτιση – Υποβολή Επενδυτικής Πρότασης
 • Κατάρτιση Επενδυτικής Πρότασης, στόχοι και συνάφεια
 • Προσεκτική επιλογή δαπανών
 • Φυσικό Αντικείμενο(παραδοτέα ανά κατηγορία)
 • Οικονομικό Αντικείμενο (παραδοτέα ανά κατηγορία)
 • Προαξιολόγηση επενδυτικής πρότασης (βελτιώσεις/ διορθώσεις)
 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο MIS / ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)
 • Υποβολή Φυσικού Φακέλου
 1. Υλοποίηση Επενδυτικής πρότασης
 • Έγκριση Επενδυτικής πρότασης
 • Οργάνωση Επιχείρησης
 • Αιτήματα προκαταβολής
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων (Δυνατότητες)
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Λογιστική Παρακολούθηση
 • Κρίσιμα σημεία –κανόνες Δημοσιότητας
 • Αιτήματα ολοκλήρωσης – Επιτόπιος Έλεγχος.