Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Υλοποίηση των Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013 & ISO 27701:2019 – ISO 14001:2015 – ISO 39001:2015 με τη χρήση της εφαρμογής PROCESS στην Ερμής Πρακτορεύσεις

Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ εμπιστεύτηκε την Motive Συμβουλευτική για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή

  • του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015
  • του ISMS (Information Security Management System) κατά ISO 27001:2013 & PIMS (Privacy Information Management System) κατά ISO 27701:2019-Extension του ISO 27001
  • του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και
  • του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2015

με τη χρήση της εφαρμογής PROCESS.