Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Υλοποίηση ITSM κατά ISO 20000

H Motive Συμβουλευτική εξειδικεύεται σε υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και υποστήριξης διαχειριστικών συστημάτων ITSMS (Information Technology Services Management System) και ISMS (Information Security Management System).

Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν, τα πιστοποιημένα Διαχειριστικά Συστήματα από ανεξάρτητους φορείς Πιστοποίησης κατά τα Διεθνή Πρότυπα ISO 20000 (ITSM) και ISO 27001 (ISMS), μεγάλων εταιριών του κλάδου Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που έχει υλοποιήσει η Motive Συμβουλευτική τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα η Motive Συμβουλευτική έχει υλοποιήσει ITSM κατά ISO 20000 σε τρεις (3) από τις οκτώ (8) συνολικά πιστοποιημένες εταιρίες στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο πρότυπο και τις οδήγησε, σε ένα group 900 περίπου πιστοποιημένων εταιριών κατά ISO 20000 στον κόσμο !!!

Σχετικό link για τη λίστα των πιστοποιημένων εταιριών κατά ISO 20000.

Motive Συμβουλευτική