Φράγκων 12, ΤΚ: 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017 info@motive.com.gr

Διαχείριση Ποιότητας

Η Motive Συμβουλευτική εξειδικεύεται σε θέματα Ποιότητας, όπως εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO, σε μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και σε Διεθνή Βραβεία Ποιότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας EFQM και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης C.A.F που εισάγει στους Οργανισμούς την έννοια της Αυτοαξιολόγησης.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων μας  με ειδίκευση σε θέματα διαχείρησης ποιότητας (πρότυπο ISO) αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων όπως:
    •  Άλλα εξειδικευμένα συστήματα