Φράγκων 12, ΤΚ: 54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 541017 info@motive.com.gr

Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Μονάδων ή Επέκτασης Υφιστάμενων με την Ανέγερση νέων μονάδων

Στο αμέσως επόμενο διάστημα σύμφωνα με ανακοίνωση της ειδικής γραμματείας διαχείρισης τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, πρόκειται  να προκηρυχθεί πρόγραμμα για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων.

Motive Συμβουλευτική