Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ ΙΙ (VOUCHER)»

Από το καλοκαίρι ξεκινάει ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακά εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» . Για πρώτη φορά θα ενισχύονται και οι ατομικές επιχειρήσεις.

Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα, δίνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις η δυνατότητα να:

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ως βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας :

  • Θα ενισχύονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους.
  • Για την κάλυψη της επιλεξιμότητας αναφορικά με την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, θα λαμβάνεται συμπληρωματικά υπόψη ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.
  • Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2024.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνουν : εξοπλισμό και λογισμικό ή/και υπηρεσίες.

Εάν ενδιαφέρεστε , παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιό μας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ.

Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, και έπειτα από την επίσημη ανακοίνωση του Προγράμματος, θα έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας με στόχο να σας καθοδηγήσουμε σωστά αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του φακέλου σας.