Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Διεθνές Πρότυπο ISO 27001

Η Motive Συμβουλευτική έχοντας υλοποιήσει πολλά Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) σε μεγάλες εταιρίες-οργανισμούς, τα οποία πιστοποιήθηκαν κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001 από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, τις οδήγησε στο δρόμο της επίγνωσης για τη διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών.

Οι παραπάνω εταιρίες είναι πλέον σε θέση να αναγνωρίζουν συστημικά τους κινδύνους που απορρέουν από τη διαχείριση πληροφορίας (εταιρικής, πελατών, προμηθευτών και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους), να τους αξιολογούν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση ή/και εξάλειψη των επιπτώσεών τους.

Επίσης, οι παραπάνω εταιρίες λειτουργούν βάσει τυποποιημένων διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση της Πληροφορίας που διακινείται και οι έλεγχοι (controls) που υλοποιούνται αφορούν όλες τις εταιρικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω αποτελούν ένα περιβάλλον εργασίας (framework), όπου η κρίσιμη Πληροφορία ( πχ. προσωπικά δεδομένα, απόρρητες πληροφορίες, βιομηχανικό απόρρητο, βάσεις δεδομένων πελατών, κλπ), διαχειρίζεται με τις Βέλτιστες Πρακτικές ( Best Practices) που ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Motive Συμβουλευτική

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.