Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

H Motive Συμβουλευτική υπέβαλε για εταιρείες-πελάτες της, σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια- Ερευνητικά Κέντρα κλπ), αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» συνολικού Π/Υ πάνω από 11.500.000€.

Τα έργα αφορούν καινοτόμες λύσεις υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Τα συγκεκριμένα έργα εξυπηρετούν τους στόχους τους προγράμματος, οι οποίοι είναι:
  • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
  • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Επίσης, για τις ανάγκες υλοποίησης των παραπάνω έργων θα δημιουργηθούν συνολικά 34 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ερευνητικούς οργανισμούς.

Η Motive Συμβουλευτική αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για την διαχείριση ερευνητικών έργων.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.