Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΗ PROCESS

Η Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων-Οργανισμών με Διεθνή Πρότυπα και Κανονισμούς (ISO, GDPR κ.α) απαιτεί Ψηφιακό Μετασχηματισμό και ορθή χρήση όλων των τεχνολογικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια αγορά.

Η Motive Συμβουλευτική με την πλατφόρμα Process αποτελούν τον αξιόπιστο συνδυασμό για επιτυχή ψηφιακή υλοποίηση διαχειριστικών συστημάτων κατά τα πρότυπα ISO και Κανονισμών, καθώς και οποιασδήποτε επιχειρησιακής ανάγκης στο πλαίσιο του Governance, Risk & Compliance.

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) είναι ο νέος νόμος για την προστασία των δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έναν μεγάλο βαθμό αφορά τις διαδικασίες ασφάλειας και τη διαχείριση κινδύνου σε μια επιχείρηση – οργανισμό. Είναι κατανοητό ότι δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους πολίτες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις – οργανισμούς να κινηθούν προς την ισχυρή προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους.

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής GDPR/DPO:

  • Διενέργεια Εκπαιδεύσεων προσωπικού στην μεθοδολογία και στις καλύτερες πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς στο GDPR.
  • Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 2016/679.
  • Κεντρική διαχείριση των αιτημάτων του υποκειμένου (SAR – subject access request) από το ανάλογο εσωτερικό Τμήμα ή τον DPO (Data Protection Officer)
  • Προσθήκη και διαχείριση των assets της Επιχείρησης.
  • Προσθήκη και διαχείριση της καταγραφής του πληροφοριακού εξοπλισμού της επιχείρησης.
  • Ενημέρωση του DPO και της Διοίκησης, σε πραγματικό χρόνο, του επιπέδου συμμόρφωσης της εταιρείας με χρήση διαγραμμάτων και αναλυτικής τεκμηρίωσης για κάθε άρθρο του Κανονισμού.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για μία πλήρη παρουσίαση τηλεφωνικά στο 2310 541017, στο 210 6850499 ή στείλτε μας email στο info@motive.com.gr.