Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

“Η Aegean Airlines αναθέτει στη Motive Συμβουλευτική την υλοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα ISO”

 Η Aegean Airlines εμπιστεύεται τη Motive Συμβουλευτική για την υλοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 37001:2016, ISO 37000:2021, ISO 31000:2018  & ISO 27701:2019

Η Aegean Airlines, ένας από τους κορυφαίους αερομεταφορείς στην Ευρώπη, αναγνωρίζει τη σημασία της συμμόρφωσής της με διεθνή πρότυπα ISO για τη βέλτιστη επιχειρησιακή της λειτουργία. Σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια να διασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την ασφάλεια των αερομεταφορών της, η Aegean Airlines έχει αρωγό τη Motive Συμβουλευτική μία έμπειρη και αξιόπιστη εταιρεία συμβούλων στον τομέα της υλοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων σε εταιρίες -οργανισμούς.

Η Motive Συμβουλευτική με εξειδικευμένους συμβούλους και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προδιαγραφές κάθε πελάτη.

Η συνεργασία αυτή αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας της Aegean Airlines ως έναν από τους πιο αξιόπιστους και ποιοτικούς αερομεταφορείς στην παγκόσμια αγορά. Με τη υποστήριξη της Motive Συμβουλευτική, η Aegean Airlines υλοποίησε  :

  • Σύστημα Διαχείρισης κατά της ΔωροδοκίαςAntibribery Management System κατά ISO 37001:2016
  • Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραPrivacy Information Management System κατά ISO 27701: 2019
  • Σύστημα Διακυβέρνησης ΟργανισμώνGovernance Management System κατά ISO 37000:2021
  • Σύστημα Διαχείρισης ΚινδύνωνRisk Management System κατά ISO 31000:2018  

 

Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα τεκμηριώνει τη δέσμευση της Aegean Airlines για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών της, με στόχο την ανάδειξη της σημαίνουσας θέσης της στον αερομεταφορικό τομέα.