Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/ΕΛΟΤ ΤΟΥ “Ε.Α.Π.”

Υλοποιήθηκαν επιτυχώς όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα ενεργά Συστήματα Διαχείρισης κατά ISO/ΕΛΟΤ του “Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου”, με στόχο την εναρμόνισή τους με την κείμενη Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Επιπλέον διενεργήθηκαν Εσωτερικές επιθεωρήσεις στα ενεργά Συστήματα Διαχείρισης κατά ISO/ΕΛΟΤ (ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ 1429, ISO 27001:2013) του ΕΑΠ, στις ανάλογες Υπηρεσίες του.